FORMAT TOEIC SPEAKING PART 2 – MÔ TẢ TRANH

Trong TOEIC 4 KỸ NĂNG – TOEIC SPEAKING Part 2 đóng vai trò như một bước chuyển từ đơn giản chỉ đọc bài viết Read the Text aloud sang bắt đầu nói Mô tả tranh vậy. Nếu bạn học Part 2 thật chắc thì đây chắc chắc sẽ là bước đệm giúp bạn lấy được […]

FORMAT TOEIC SPEAKING PART 2 – MÔ TẢ TRANH Read More »