CÁCH TÍNH ĐIỂM TOEIC 4 KỸ NĂNG – BẢNG ĐIỂM TOEIC 4 KỸ NĂNG CHI TIẾT

Bài thi TOEIC 4 KỸ NĂNG có thang điểm khác với bài thi Toeic Reading & Listening thông thường. Bài thi TOEIC 4 KỸ NĂNG có Toeic speaking & writing điểm cao nhất ở mức 200. Tương ứng sẽ được chia ra theo 8 level. Nếu bạn thích xem video giải thích kỹ , hãy […]

CÁCH TÍNH ĐIỂM TOEIC 4 KỸ NĂNG – BẢNG ĐIỂM TOEIC 4 KỸ NĂNG CHI TIẾT Read More »