Mình đã học và thi IELTS như thế nào?

Học Ielts Mình biết Ielts từ năm 2 đại học, thực ra lúc mới biết đến Ielts, điều đó giống như một cái gì rất to lớn và quốc tế quá với một đứa sinh viên còm cõi như mình. Thế nhưng học thì học, chừng nào thi rồi lo! Thế là 2 năm cứ […]

Mình đã học và thi IELTS như thế nào? Read More »