TKT-TESOL-CELTA và chuyện dạy Tiếng Anh?

Đây là câu hỏi chung của các bạn không chuyên, không học sư phạm nhưng sau này quyết định theo nghề giáo. Dĩ nhiên có những bạn có tố chất dạy học và giỏi sẵn tốt nghiệp trường Ngoại Thương hay Ngân Hàng vẫn ra không cần học khóa nào vẫn dạy tốt, thậm chí […]

TKT-TESOL-CELTA và chuyện dạy Tiếng Anh? Read More »